Đăng kí thư thỉnh cầu quy y, quán đảnh, gia trì từ xa

Cập nhật ngày 3 tháng 4 năm 2020
 Đăng kí Thư thỉnh cầu ở đây: 👉 ĐĂNG KÍ
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tài khoản Gửi tiền cúng dường Sư Tôn

Bạn có thể gửi toàn bộ tiền cúng dường tới tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Kiều Anh Tuấn
Số TK: 153665834
Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank). Chi nhánh Hồ Chí Minh.

 

Nội dung chuyển khoản: “Ma so [ mã số thư Thỉnh cầu của bạn ] – cung duong ST

 • VD1: “Ma so 285 – cung duong ST”. (Nếu gửi cho một Thư thỉnh cầu)  
 • VD2: “Ma so 285, 286, 287, 288, 300 – cung duong ST”. (Nếu gửi cho nhiều Thư thỉnh cầu) 

👉 Mã số thư thỉnh cầu của bạn sẽ được gửi vào email sau khi bạn đăng kí Thư thỉnh cầu.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Vui lòng đọc thật kĩ hướng dẫn sau trước khi đăng kí 
Các bước thực hiện như sau: 
1. Tìm Mã số định danh của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi
 • Cần đăng kí làm hành giả Chân Phật để có Mã số định danh. Đăng kí ở đây: Đăng kí thông tin hành giả
 • Cần điền chính xác Mã số định danh của mình, nếu không Thư của bạn sẽ được tự động điền thông tin của người khác.
 
2. Điền lời thỉnh cầu 
 • Có thể gửi tối đa 2 Thư mỗi Đợt (Sau 2 tuần – 1 tháng sẽ có một Đợt tổng kết để gửi tới Tông ủy).
 • Cần phải Quy y trước. (nếu chưa quy y) sau đó mới có thể xin quán đảnh pháp.
 • Khi chưa thể xin quán đảnh, bạn hãy chọn mục Quy y Thỉnh cầu thứ 1 và xin Gia trì ảnh ở Thỉnh cầu thứ 2.
 • “Niệm tụng pháp” chính là pháp tu tập tương ứng Bổn tôn trọn vẹn, không phải là chỉ được mỗi tụng thần chú đó.

 

3. Điền lời thỉnh cầu Xin gia trì vào đối tượng trong ảnh

Bạn có thể chọn một Thỉnh cầu là xin Sư Tôn gia trì cho đối tượng trong ảnh. Các đối tượng có thể là:

 • Một người hoặc nhiều người. (còn sống hay đã mất) 
 • Đồ vật (đàn thành, tượng, thangka, vật phẩm tâm linh, đồ dùng hàng ngày..)
 • Thần linh, thổ địa, vong ma. 

 
4. Up ảnh xin gia trì
 • Chỉ up ảnh khi bạn có Thỉnh cầu là Gia trì cho ảnh. (Nếu không có Thỉnh cầu Xin gia trì cho ảnh, hệ thống sẽ tự loại bỏ ảnh)
 • 👉 Chỉ up 1 ảnh duy nhất.
 • 👉 Ảnh cần chụp ngang   (Tham khảo hình ảnh Thư thỉnh cầu được tự động tạo ra ở phía dưới cùng)
 • Nếu dùng điện thoại điền Thư thỉnh cầu, có thể chọn tiếp phần biểu tượng máy ảnh để chụp ảnh và up lên trực tiếp. Hãy kéo màn hình điện thoại lên và xuống hết cỡ nếu không nhìn thấy menu hoặc các thông tin khác khi up ảnh.
 

 
5. Cúng dường tùy hỉ tới Sư Tôn
 • Tiền cúng dường là riêng biệt cho mỗi Thư thỉnh cầu. 
 • Theo “luật Nhân Quả” và các quy luật về pháp của Mật tông, nếu không cúng dường Đạo sư thì dù Đạo sư có ban gia trì hoặc quán đảnh cho bạn, bạn cũng không thể nhận được sự quán đảnh hay gia trì đó. 
 • Bạn vui lòng trả phí ngân hàng sao cho số tiền cúng dường cuối cùng tới tài khoản của chúng tôi chính xác là số bạn đã điền trong Thư. (Chúng tôi sẽ chuyển tiền đi theo số tiền bạn ghi trong Thư).
 • Toàn bộ khoản tiền của bạn sẽ được gửi tới Tông ủy và Sư Tôn, chúng tôi hoạt động tự nguyện, không thu hoặc sử dụng bất kì phần nào trong đó. 
 • Toàn bộ các khoản tiền, biên lai, xác nhận ở mọi công đoạn được quản lý chặt chẽ, có thể tra cứu ngược bởi các vị thượng thủ, Thượng sư, Luật sư, Tông ủy hội, vì vậy bạn và chúng tôi có thể yên tâm khi tiền được chuyển cúng dường Sư Tôn.
 • Bạn vui lòng giữ lại biên lai chuyển tiền của bạn cho tới khi chúng tôi xác nhận Đã nhận đủ tiền, đề phòng có các phát sinh không mong muốn, cần tra cứu.

  
7. Nhấn Thỉnh cầu khi hoàn thành
 • Kiểm tra một lần nữa Mã định danh của bạn. 
 • Nhấn vào nút “Gửi Thỉnh cầu”.

 
8. Nhập tiếp Thư thỉnh cầu khác (nếu muốn)
 • Bạn có thể nhập tiếp Thư thỉnh cầu tiếp theo bằng cách nhấn “Submit another response”. 
 
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Ghi chú khác
1. Kết quả như sau:
 • Hệ thống sẽ tự tạo ra Thư thỉnh cầu của bạn giống như hình tham khảo ở dưới. 
 • Bản Thư được gửi tới Sư tôn sẽ có phần dịch tiếng Trung tương ứng và gồm nhiều mục quản lý trạng thái khác. Vì vậy, rất có thể bạn sẽ nhận được ảnh chụp hoặc thư giấy (có đóng dấu xác nhận của Tông ủy) với bản tiếng Trung này.

 
2. Cập nhật thông tin 

Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi:

 • Nhận được đăng kí Thư thỉnh cầu và xác nhận Thư hợp quy cách.
 • Nhận được tiền cúng dường trong tài khoản của chúng tôi. 
 • Thư của bạn đã được nhận bởi Tông ủy hội.
 • Thỉnh cầu của bạn đã được Sư Tôn ban gia trì, quán đảnh. Trong trường hợp bạn quy y, bạn sẽ nhận được giấy quy y gửi tới bạn. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Đăng kí Thư thỉnh cầu ở đây: 👉 ĐĂNG KÍ

Chúc bạn và người thân nhận được thật nhiều sự Gia trì từ Sư Tôn!  💖

Om guru liansheng siddhi hum!
Thay mặt đội ngũ Upala! 
🧙‍♂️ Liên Hoa Mật Trì kính!
Scroll to Top